معرفی سمعک ها

خانواده سمعک Motion

سمعک Motion

خانواده سمعک Motion

بسیار پنهان, فوق العاده راحت.

سمعکی مقاوم در برابر سختی, سمعک Motion دارای رده بندی مقاومت IP67 بــه منظور مقاومت در برابر رطوبــت, گرد و غبار و کثیفی اســت. با انتخاب هــوک یا تیوب باریــک نهایت راحتی قرارگیری و شنوایی را تضمین می کند.

راحت, تقریبا نامریی,بدون دردسر.

ســمعک Motion با طراحی ظریف و مناســب برای انواع نیازهای شــنیداری به راحتی پشــت گوش قرار میگیرد. با امکان تنظیم و کنترل آسان, این سمعک مجهز به عملکردهایی پیشرفته به منظور شنوایی راحت در طول روز طراحی شده است. در هر شــرایطی بدون هیچ نگرانــی میتوانید از شــنیدن صدای اطراف لذت ببرید.

از شنیدن صدای واقعی زندگی لذت ببرید.

در دفاتر اداری, فروشــگاه پر جمعیت, رستوران شلوغ, در هر کجا که مملو از صداهایی با نویز باال باشــد, ادامه دادن مکالمه نیازمند تالش و تمرکز است. تالش برای شنیدن صداها در این موقعیت ها ملال آور اســت. واقعیتی که حتی افرادی با شــنوایی طبیعی با آن مواجه هستند.

ســمعک Motion به رهایی از این چالش ها کمــک میکند. عملکرد پیشــرفته SpeechMaster به طــور مداوم آنچه که میشــنوید را بررســی کرده و صدای گوینده اصلی را به منظور کاهش صداهای ناخواســته از نویــز پس زمینــه مجزا میکنــد. به طور خــودکار بر گفتگوی طــرف مقابل تمرکز میکنــد و صداهای ناخواســته و نویز پس زمینه را به طــور همزمان کاهش میدهد. بنابراین شــما تنها آنچه را که مایل به شــنیدن آن هســتید، می شــنوید. در نتیجه با ســمعک Motion در طول روز و در تمام موقعیت ها، روند شنیدن
بی دردسرتر و راحت تر از شنیدن به طور طبیعی صورت میپذیرد. از شنوایی شناس خود بخواهید تا ویژگی های سمعک Motion را به شما معرفی کند.

با سمعک Motion در کنار خانواده جشن بگیرید.

هیجان صبحانه.

خواهر زاده و برادر زاده شــما به دیدن شــما آمده اند. آنها با هیجان از برنامه روزانه شان بر سر میز صبحانه, صحبت می کنند. صداها در اطراف میپیچد و باال میرود و صدای به هم خوردن قاشــق و چنگال در پس زمینه آزار دهنده اســت. سمعک Motion عملکرد بی نظیری را بــه همراه دارد و به شــما اطمینان خاطر میبخشــد که شــما هیچ
چیز را از دســت نخواهیــد داد. عملکرد پیشــرفته SpeechMaster گفتــار را از نویز جدا میکنــد در حالی که به طــور همزمان با ویژگی TM SoundSmoothing صــدای تــق تــق قاشــق چنــگال را کاهــش می دهد.

قدری شادی.

خارج از ســالن همه از وزیدن نســیم و تماشای ماشــینهای در حال عبــور لذت میبرنــد. در حالــی که صــدای گفتگو در همــه جا طنین افکنده اســت, ســمعک Motion برای مبارزه با این چالش دست به کار میشود. عملکرد اتوماتیک SpeechMaster صدای گفتار را مجزا میکند در حالی که به طور همزمان با فعال کردن ویژگی کاهش نویز و ویژگی دو گوشــی eWindscreenTM نویز بــاد را کم کرده و صدای ماشین را حذف میکند تا واژهها را واضح بشنوید.

سمعک Motion

مراسم لذت بخش.

در یک مراســم مذهبــی, گفتگوی شــما یکــی از چندیــن گفتگو در مراسم است. اما سمعک Motion به طور فوق العاده ای این مساله را مدیریت می کند. در حالی که حاضرین به ســالن بزرگتری میروند, صدای گفت و گو از چپ و راست و مرکز نیز شنیده می شود. برنامه ی EchoShield ,در ســمعکهای Motion صدایــی کــه از دیوارها اکو می شود را از بین می برد. بنابراین شما میتوانید از مهمانی لذت ببرید.

لذت بردن از موسیقی مورد عالقه شما.

برنامه Music HD در ســمعک های Motion کیفیت صدایی بی همتا را ارایــه می دهد. ایــن ویژگی به طــور خاص برای لــذت بردن از موســیقی طراحی شده اســت. اگر در حال گوش دادن به موسیقی مورد علاقه خود در کنســرت هســتید یا در خانه با سیستم (HiFi) به موســیقی گوش می دهیــد و یا حتی خود شــما در حــال اجرا بر روی صحنه هســتید, ویژگــی Music HD تجربه شــنیداری بهینه و فوق العاده ای را برای شما رقم میزند.

هوشمندی بیشتر برای راحتی بیشتر.

یک تماس تلفنی برای برگزاری جشن.

بــا ســمعک Motion تماس های تلفنــی به راحتی صــورت می گیرد. به محــض قــرار گرفتن گوشــی بــر روی گوش هــای شــما ویژگی TwinPhone صــدای گوینــده را بــرای درک بهتر به هــر دو گوش شــما می رســاند. یا به منظور تماسی راحت و شــنیدن موسیقی از طریق ریموت پیشرفته easyTek ,سمعک Motion را به تلفن هایی با قابلیــت اتصال به بلوتوث وصل میکند و تمــام این برنامه ها از طریق اپلیکیشن TM easyTek قابل کنترل است.

کنترل کامل در دستان شما

شنوایی راحت و بی دردســر, سادگی, راحتی و ظرافت را به همــراه دارد. در هر موقعیتی  اپلیکیشــن TM touchControl کنتــرل کامــل ســمعک Motion را در دســتان شــما قــرار می دهد. برنامه شــنوایی ســمعک Motion را تغییر دهید و میزان بلندی و زیر و بمی صدا را مطابق با خواسته خود تنظیم کنید. آنچه که شما الزم دارید, تنها یک تلفن هوشمند است.

کنترل هوشمند اطراف.

طیــف گســترده ای از لــوازم جانبی که شــامل ریمــوت کنترل ها می باشــد, زندگی را بیش از پیش آســان کرده اســت. متخصص شنوایی شناس شــما به شــما کمک میکند تا ایده آلترین لوازم جانبی را برای خود انتخاب کنید.

پاسخی ایده آل به محیط هایی با نویز بالا.

گزینــه انتخابــی کفشــک صوتــی در مدل های SA Motion و P Motion امــکان ورودی داده ها را مستقیما از سیستم های FM فراهم می کند. ایــن گزینه بــرای محیط هــای پر ســرو صدا به خصوص کلاس درس موثر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *